Beste revisor

Leter du etter revisor?

Er du på jakt etter revisor og ønsker å motta tilbud på jobben som skal utføres? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en autorisert og kvalitetssikret revisor som matcher de kriteriene du har satt.

Vi samarbeider med revisorer i hele landet som alle har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper fra ulike bransjer og størrelser.

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut og sende inn skjemaet med hvilket oppdrag du ønsker å motta tilbud på. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg som ønsker å motta tilbud fra revisor.

Få et gratis tilbud på revisor

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik får du et tilbud på revisor på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en kort henvendelse på nett med beskrivelse av hva du ser etter i en revisor.

Alle henvendelser om revisor blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag der du holder til.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget.

3. Oppdraget utføres

Revisoren utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag over hele landet.

Hva er pris på revisor?

Prisen på revisor varierer først og fremst ut ifra hvor stort selskapet er i form av antall ansatte, antall bilag og hvor komplekst og/eller ryddig regnskapet er. For mindre selskaper ligger prisen på revisor typisk mellom 25.000,- kroner og 50.000,- kroner. Det er ikke uvanlig at du kan få fastpris hos revisor etter at de har kartlagt omfanget av jobben som kreves utført.

Skal du hyre inn revisor til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning, attestasjoner og lignende fakturerer de ofte tjenestene på timesbasis.

Timesprisen på revisor ligger mellom 700,- kroner og 1.800,- kroner.

revisor

Noen priseksempler på revisor

Dette er eksempler å gjennomsnittlige priser på revisor rundt om i landet. Når det er sagt så finnes det eksempler på revisorer som er både billigere og dyrere.

 • Timespris revisor:

  Pris fra kr. 700,- til kr. 1.800,-
 • Revisjon av mindre selskaper:

  Pris fra kr. 25.000,- til kr. 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn, lag o.l.:

  Pris fra kr. 10.000,- og oppover
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon o.l.):

  Pris fra kr. 3.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd:

  Pris fra kr. 5.000,-

Veldig mange revisorer tilbyr fastpris etter å ha hatt et møte/samtale med deg for å avdekke hvordan rutinene er, hvor ryddig regnskapet er og hvor omfattende det økonomiske bildet er.

Hva påvirker prisen på revisor?

Det er flere faktorer som påvirker prisen på revisor. Først og fremst er det størrelsen på selskapet ditt i form av omsetning, antall ansatte, bilagsmengde, investeringer og lignende. Hvilken bransje du operere i og hvorvidt selskapet er børsnotert er avgjørende faktorer for prisen. Utover disse tingene er den største prisdriveren de regnskapsmessige rutinene selskapet har. Hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er spiller en stor rolle i forhold til hvor krevende det er for revisor å kontrollere regnskapet.

Et godt tips til å få billigst mulig revisor er derfor å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller at regnskapsføreren gjør dette. I tillegg er det en fordel at du overholder frister og at regnskapet er klargjort i god tid før innleveringsfristen.

Det er ganske vanlig at det er ekstremt hektisk i dagene og ukene før fristen for skattemelding og årsregnskap, som vil kunne resultere i at du må søke utsettelse eller be om ekstraordinær hjelp fra revisor for å rekke fristene om ikke alt er klargjort i god tid.

revisor

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor?

Før du starter med å innhente tilbud på revisor er det viktig at du har et godt overblikk over hvilke behov du faktisk har, og hvilke kriterier og krav du som oppdragsgiver har til revisor.

 • Kompetanse
  Revisoren du skal bruke må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet. Det er ikke uvanlig at man har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål. Hvis så er tilfelle, er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene.

  Det er mange revisorfirmaer som ønsker å inneha tverrfaglig kompetanse og som derfor har ansatt regnskapsførere, siviløkonomer og/eller advokater, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det kan være til god hjelp for deg som kunde, i og med at du får tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 • Behov
  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet?

  Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt. Derfor er det viktig å kartlegge på forhånd hvilke problemstillinger man ønsker å få bistand til.
 • Kjemi og beliggenhet
  Selv om mye av all kommunikasjon skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og din(e) kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best?

Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken revisor eller hvilket revisorfirma som er best, selv om alle har autorisasjon og er kvalifisert til å ta på seg oppgaven med å revidere årsregnskapet.

Hva som skal legges til grunn for å avgjøre hvem som er best kommer mye an på hvilke behov du som kunde har utover de lovpålagte oppgavene. Pris er jo ofte en faktor mange setter høyt på listen, men det kan være du trenger ekstra bistand til skatte- eller avgiftsmessige spørsmål, attestasjoner eller andre økonomisk faglige spørsmål. Da er det viktig at revisoren har god erfaring og kompetanse rundt disse temaene sett opp mot bransjen du operere i og ut ifra situasjonen selskapet er i.

Det kan også være at det er viktig for deg hvor revisoren holder til eller at du får en fast kontaktperson. I de største selskapene kan det ofte være utskiftninger eller flyttinger internt, så det kan for mange være en grunn til å velge noen som er litt mindre.

Send inn en henvendelse hvor du beskriver de behovene du har og hvilke kriterier som er viktige for deg, så kan vi finne den revisoren som passer best ut ifra beskrivelsen du gir.

revisor

Tilbud fra revisor gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag på de aller fleste stedene i Norge.

revisor

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor som passer for deg.

Målet til er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag der du holder til.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra revisor!

Få et gratis tilbud på revisor

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Hvem har krav til revisor?

Driver du en av disse selskapsformene; AS, ENK, ANS/DA, SA eller NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og en av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter. Det er derfor viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor i god tid, slik at du ikke ender opp med å ikke rekke fristene eller havner i en desperat situasjon hvor du må betale mye for å få løst situasjonen.

Hvorfor skal man bruke revisor?

Når du har passert grenseverdiene for revisorplikt er det lovpålagt å revidere regnskapet, så på det tidspunktet har du ikke noe valg. Hverken du eller noen andre i selskapet har lov til å revidere regnskapet selv, så du er avhengig av å skaffe deg en revisor som tar på seg oppdraget for deg.

Det er derimot flere andre grunner enn de lovpålagte til å velge å benytte seg av en revisor. Det kan for eksempel være i forbindelse med tilskuddsordninger, skatte- og avgiftsmessige spørsmål eller andre regnskapsmessige forhold man ønsker eller trenger råd rundt.

Alle revisorene vi samarbeider med har god erfaring og kompetanse innenfor alle disse feltene og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt og tilknytte seg en revisor til å bistå deg med rådgiving.

Hva gjør en revisor?

Først og fremst er jobben til en revisor å kontrollere årsregnskapet til selskaper som er revisjonspliktige. Revisoren skal påse at årsregnskapet er utført i henhold til regnskapsloven og andre gjeldende regler. Utover dette er det ikke uvanlig at man bruker revisor som rådgiver i forhold til økonomiske, skattemessige og lovmessige spørsmål.

Revisoren skal alltid være en ekstern part uten noen form for tilknytning til selskapet. De kravene som foreligger, er som følger:

 • Revisor kan ikke være i familie med noen som har eiendeler, verv i styret, gjeld, fordringer eller tatt del i regnskapsføring eller årsregnskapet
 • Revisor kan ikke ha tatt del i årsregnskapet eller regnskapsføringen
 • Revisor kan ikke være ansatt i selskapet
 • Revisor kan ikke ha verv i styret i selskapet
 • Revisor kan ikke ha eiendeler i selskapet

Revisjonen skal for interne og eksterne parter kontrollere at årsregnskapet viser et riktig bilde av den økonomiske tilstanden i selskapet. For revisjonspliktige selskaper vil ikke årsregnskapet kunne godkjennes før revisjonsberetningen foreligger. Er det ingen vesentlige feil og mangler leveres revisjonsberetningen uten anmerkninger.

Oppsummert kan man si at selv om revisjon er en lovpålagt tjeneste for de som er revisjonspliktige, er det også et kontrollerende organ for å sikre eiernes interesser mot feil og mangler i henhold til lovverket.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

En registrert revisor var en beskyttet tittel som krevde bachelorgrad med minimum karakteren C i alle fag i tillegg til 3 års praksis med å utøve revisjon.

Fra og med 1.januar 2021 ble det bestemt av Regjeringen at det bare skulle være én revisjonstittel i Norge. Alle som var registrert revisor før dette fikk tittelen statsautorisert revisor, selv om de ikke hadde mastergrad i revisjon og regnskap. I en mellomfase kan alle som har påbegynt eller fullført en bachelorgrad i revisjon søke om å bli godkjent statsautorisert revisor innen 31.12.2025.

Alle som har et ønske om å praktisere som revisor må nå ta en mastergrad i revisjon og regnskap som et ledd i å oppnå tittelen statsautorisert revisor.

Det vil si at for deg som leter etter en revisor er det kun én tittel du trenger å forholde deg til.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

En regnskapsfører er den som står for den løpende bokføringen i tillegg til å utarbeide årsregnskap, skattemelding, MVA-rapportering, a-meldinger, aksjonærregisteroppgave og lignende. Regnskapsføreren kan både være en ekstern og en intern person. Regnskapsføreren forholder seg kun til oppdragsgiverens administrasjon og ledelse og har kommunikasjon med disse om regnskapsføreroppdraget. Regnskapsføreren uttaler seg ikke til tredjeparter om regnskapet og rapporterer heller ikke på eget initiativ til offentlige myndigheter, eiere, kreditorer o.l.

Revisoren er en ekstern part som er ansvarlig for å kontrollere og godkjenne at jobben som er gjort med regnskapet er korrekt. Det er store krav til revisoren som integritet, objektivitet, aktsomhet og uavhengighet. Dette for å sikre at konklusjonen av kontrollen er tillitsvekkende og danner et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet.

Kort oppsummert kan man si at regnskapsføreren gjennomfører det daglige arbeidet med regnskapet, mens revisoren kontrollerer og godkjenner det.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Det betyr at som selskap er man ifølge revisorloven pliktig å få gjennomført en revisjon av årsregnskapet av en statsautorisert revisor. Det er strenger krav til at revisoren er uavhengig og ikke har noen tilknytning til selskapet eller dets eiere. Det vil si at personen kan ikke være ansatt eller i direkte familie.

Revisjonsplikten har til hensikt å kontrollere at regnskapet er ført i henhold til regnskapsloven og de regler som er satt for regnskapsføring. Revisjonen skal kunne være til hjelp for å avdekke feil og mangler i årsregnskapet, både ubevisste og bevisste.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og ett av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisor for lag og foreninger

De fleste lag og foreninger er ikke regnskapspliktige og derfor er de som regel heller ikke revisjonspliktige. De foreningene som er av en slik størrelse at regnskapsplikten inntreffer er revisjonspliktige i henhold til Revisorlovens § 2-1, unntaket er for de lag og foreninger som har driftsinntekter under 6 mill. kr.

Revisjonsplikten kan også være knytte til foreningsforhold eller den kan være vedtektsfestet i laget eller foreningen. I de tilfellene revisjonsplikten er som følge av foreningsforholdet velges det revisor på årsmøtet. Det stilles som regel ikke krav til formell kompetanse til personen utover alminnelig god vandel og regnskapsmessig innsikt. I tilfeller hvor det er større midler i omløp er det hensiktsmessig å knytte til seg revisor med formell kompetanse.

Personen skal uansett være uavhengig av ledelsen og styret i laget/foreningen.

Er foreningen, forbundet eller laget regnskapspliktig er det følgende regler som legges til grunn for revisjonsplikt:

 • Foreningen har som formål å drive virksomhet som kan gi overskudd
 • Stiftelser og allmennyttige organisasjoner som driver inntekstgenererende virksomhet
 • Lag og foreninger med vedtektsbestemmelser som krever revisjon av årsregnskap
 • Frivillige organisasjoner som er regnskapspliktige og innfrir en av følgende kriterier:
  driftsinntektene overstiger 6 mill. kr., balanseførte verdier på mer enn 23 mill. kr. eller at gjennomsnittlige antall ansatte overstiger 20 årsverk.

Fordelen med å bruke revisor i foreningen eller laget er at det gir et bedre og mer korrekt bilde av den økonomiske situasjonen, man avdekker feil og mangler, det kan gi større tillit ovenfor samarbeidspartnere og i noen tilfeller er det et krav opp mot ulike støtteordninger.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Når du skal starte et nytt aksjeselskap (AS), så er det krav om at innskutt aksjekapital bekreftes innbetalt gjennom en erklæring enten fra en finansinstitusjon (kan være banken du bruker) eller en revisor.

Skal du benytte deg av tinginnskudd (andre eiendeler enn penger) som aksjekapital må du ha du ha en skriftlig redegjørelse som er underskrevet av stifterne og hvor verdien er bekreftet av revisor.

Revisjonsberetning

Hvert år etter at revisjon av årsregnskapet er gjennomført gis det en revisjonsberetning av revisor til foretakets øverste organ. Revisjonsberetningen oppsummerer resultatet av revisjonen og at denne er utført etter gjeldende lover, forskrifter og etter god revisjonsskikk.

Hovedsakelig er det tre ulike typer revisjonsberetninger:

 • Normalberetning

  Regnskapet er uten vesentlige feil og mangler
 • Revisjonsberetning med presisering

  Det rår ikke uenighet fra revisors side at årsregnskapet gir et korrekt bilde, men det er enkelte forhold revisor ønsker rette oppmerksomhet til.
 • Revisjonsberetning med modifisert konklusjon

  Dersom revisor ikke kan konkludere eller uttale seg, skyldes det at revisor ikke har kunnet hente inn nok revisjonsbevis til å fastsette en konklusjon rundt vesentlige forhold i regnskapet. Inneholder revisjonsberetningen forbehold eller at den har en negativ konklusjon tilsier det at revisor er uenig med selskapet grunnet vesentlige feil i regnskapet.

  Revisjonsberetningen skal inneholde hvilke oppgaver og plikter revisor har i forbindelse med revisjon av årsregnskapet.

Hvordan blir man revisor?

Revisor er en beskyttet tittel og for å oppnå denne må du tilfredsstille de kravene Finanstilsynet har satt for at du kan søke om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.

Det er krav til utdanning, relevant praksis, skikkethet og bestått praktisk prøve.

Utdanning

Du må ha oppnådd en norsk mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) med karakteren C eller bedre i alle eksamenene du tar på de siste to årene av studiet.

Relevant praksis

Du må ha gjennomført tre års praksis, hvor to av årene må være variert praksis i revisjon av årsregnskap. Ett års praksis skal bestå av minst 1.600 timer og 12 måneder.

Skikkethet

I hovedsak er skikkethet ment for å forsikre at du innehar den nødvendige kompetansen til å utøve virket, og at du ikke er dømt for straffbare forhold eller har utvist en adferd som ikke er forenlig med virket. Du må inneha formell utdanning, godkjent vandelsattest og ryddige personøkonomi.

Praktisk prøve

Du må gjennomføre og bestå en praktisk prøve etter endt utdanning og minimum to års praksis. Formålet er å avdekke din evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Hva tjener en revisor?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ligger gjennomsnittlig månedslønn for en revisor på 65.760,- kroner per måned. Dette inkluderer overtidstillegg, bonuser og andre godtgjørelser. Lønnen for en nyutdannet er varierende, men er som regel noe under gjennomsnittlig lønn for bransjen. Type utdannelse og erfaring er med på å påvirke lønnsvilkårene, både for nyutdannede og mer erfarne revisorer.

Vi finner den beste revisoren som tar oppdrag der du holder til:

Eller send oss en henvendelse: