Beste revisor Drammen

Revisor Drammen:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Drammen, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Drammen

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Drammen til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Drammen.

Alle henvendelser om revisor i Drammen blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Drammen.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Drammen.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Drammen utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Drammen.

.

Leter du etter en revisor i Drammen?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Drammen eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Drammen? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Drammen eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Drammen har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Drammen

Hva er pris på revisor i Drammen?

Prisen på revisor i Drammen avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Drammen ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Drammen til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Drammen avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Drammen

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Drammen, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Drammen?

Det som påvirker prisen på en revisor i Drammen er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Drammen dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Drammen er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Drammen

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Drammen?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Drammen?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Drammen som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Drammen har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Drammen er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Drammen som passer deg best.

revisor Drammen

Tilbud fra revisor i Drammen gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Drammen.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Drammen. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Drammen.

revisor i Drammen

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Drammen.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Drammen som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Drammen.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Drammen!

Få et gratis tilbud på revisor i Drammen

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Drammen: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Drammen og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Drammen i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Drammen?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Drammen.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Drammen må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Drammen til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Drammen har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Drammen

Hva gjør en revisor?

Revisorens oppgave handler hovedsakelig om å kontrollere årsregnskapet til revisjonspliktige selskaper. Det skal kontrolleres at årsregnskapet er utført etter gjeldende lover og regler, og at årsregnskapet gjenspeiler den faktiske økonomiske situasjonen i selskapet. Dersom selskapet er revisjonspliktig må selskapets revisor legge fram en revisjonsberetning for at årsregnskapet skal godkjennes. Hvis det avdekkes mangler skal disse i utgangspunktet komme frem som anmerkninger i revisjonsberetningen.

Det stilles strenge og konkrete krav til den som skal revidere årsregnskapet.  Den aktuelle revisoren må besitte nødvendig kompetanse, og inneha alle formelle krav og pålagte godkjenninger. Revisoren kan ikke på noen måte ha en tilknytning til selskapet fra før av, verken gjennom eiendeler i selskapet, verv i styret eller familiære bånd.

Revisjon av årsregnskap er en lovpålagt tjeneste som for enkelte kanskje oppleves som et nødvendig onde. Det fungerer allikevel som en nyttig kontroll for alle som er involvert i selskapet, ved at man betrygges om at lovverket er fulgt og at eventuelle feil og mangler avdekkes, slik at man kan ta tak i det.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Revisjonsplikt innebærer at et selskap er pålagt å få revidert årsregnskapet av en statsautorisert revisor.

Formålet med dette er at selskapets årsregnskap skal kontrolleres opp mot regnskapsloven og at gjeldene regler for god regnskapsføring er fulgt. Revisorens jobb er å avdekke eventuelle feil eller mangler slik at disse kan rettes opp i, og sørge for at selskapets økonomiske situasjon gjengis på en korrekt måte.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og et av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

En revisjonsberetning utarbeides av revisor og sendes til selskapets øverste organ hvert år etter at årsregnskapet er revidert.

Revisjonsberetningen er et sammendrag av resultatene fra den årlige revisjonen. Det skal også komme frem i revisjonsberetningen at revisjonen er utført etter god revisjonsskikk og i henhold til de gjeldene lover og forskrifter.

Revisor for lag og foreninger i Drammen

Revisjonsplikten er ikke gjeldene for de fleste lag og foreninger, i og med at de fleste lag og foreninger heller ikke har regnskapsplikt.

Hvis laget eller foreningen er av en slik størrelse at de blir regnskapspliktige, vil revisjonsplikten også inntre i henhold til revisorlovens § 2-1. Unntaket er hvis laget eller foreningen har driftsinntekter under 6. mill. kr.

I enkelte tilfeller kan det være andre forhold i foreningen som utløser revisjonsplikt, for eksempel hvis det er vedtektsfestet revisjonsplikt. Dersom foreningen er bundet av revisjonsplikt gjennom vedtektene, velges revisor på årsmøtet. Det stilles som regel ikke krav formell bakgrunn, men et kriterie er at vedkommende er uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Ved stiftelse av aksjeselskap skal den innbetalte aksjekapitalen attesteres som innbetalt. Dette gjøres gjennom en erklæring fra en finansinstitusjon, for eksempel banken din, eller gjennom en revisor.

Dersom aksjekapitalen skal være andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd), må man ha en skriftlig redegjørelse av verdien, hvor verdien bekreftes av en revisor.

Hvordan blir man revisor?

For å oppnå tittelen statsautorisert revisor og arbeide med revisjon, må man tilfredsstille alle kravene satt av Finanstilsynet.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Du må ha en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) med karakter C eller høyere på alle eksamener avlagt de siste to årene.

Relevant praksis

Man må ha gjennomført minst 3 års praksis, hvor to av årene må ha vært praksis i revisjon av årsregnskap. Et praksisår defineres som minimum 12 måneder og 1600 timer.

Skikkethet

En revisor kan ikke være dømt for straffbare forhold eller ha utvist en atferd som ikke er forenelig med revisjonsyrket, i så fall vil du ikke oppfylle kravet om skikkethet. Det kreves naturligvis også at man innehar den nødvendige kompetansen som kreves for å utøve yrket.

Praktisk prøve

Etter man har fullført utdanningen og gjennomført relevant praksis, skal man avlegge en praktisk prøve for å avdekke ens evner til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Hva tjener en revisor i Drammen?

En revisor i Drammen tjener i utgangspunktet verken mer eller mindre enn revisorer som er lokalisert andre steder i landet. De største variablene for lønnen er om du arbeider privat eller offentlig, samt hvilken type utdannelse og erfaring du har.

I følge Statistisk Sentralbyrå er snittlønnen for en revisor 65.760kr per måned. Bonuser, tillegg og andre godtgjørelser er inkludert i dette.

Hvis du er nyutdannet, vil startlønnen variere alt etter hvor du lander en jobb, men du må regne med at du starter noe under det som er gjennomsnittet for bransjen generelt.

Revisor Drammen

Det finnes mange revisorer både i og utenfor Drammen som tar på seg oppdrag for selskaper i Drammen.

Det kan være tidkrevende og utfordrende å finne en god revisor, som både har et genuint ønske og kapasitet til å ta på seg oppdraget ditt. For at du skal spare tid og slippe å lete etter den beste revisoren for selskapet ditt, kan du fylle ut forespørselskjemaet med dine behov og ønsker, så videreformidler vi henvendelsen din til den revisoren som passer best for akkurat ditt oppdrag.

Revisjonsselskap Drammen – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Drammen er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Drammensom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Drammen som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Drammen som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Drammen som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Drammen som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Drammen kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Drammen

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Drammen? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Drammen.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Drammen som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Drammen av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Drammen.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Drammen som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Drammen

Å finne en billig revisor i Drammen kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Drammen for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Drammen som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Drammen, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Drammen tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Drammen for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Drammen som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Drammen kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Drammen som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Drammen

i Drammen har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Drammen oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Drammen ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Drammen, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Drammen selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Drammen

En statsautorisert revisor i Drammen er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Drammen har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Drammen for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Drammen har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Drammen kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Drammen er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Drammen

Leter du etter revisor i Drammen, som er Norges 7. største kommune målt etter folketall?

Drammen har ca. 102.300 innbyggere fordelt på 46.778 boliger, hvor 17.637 er eneboliger og 14.130 er leiligheter, og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Drammen.

I Drammen finnes det 28 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Drammen til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Drammen

Ikke i Drammen? Finn en revisor i et område i nærheten: