Beste revisor St. Hanshaugen

Revisor St. Hanshaugen:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren på St. Hanshaugen, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor på St. Hanshaugen

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor på St. Hanshaugen til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor på St. Hanshaugen.

Alle henvendelser om revisor på St. Hanshaugen blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget på St. Hanshaugen.

3. Oppdraget utføres

Revisoren på St. Hanshaugen utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag på St. Hanshaugen.

.

Leter du etter en revisor på St. Hanshaugen?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til på St. Hanshaugen eller fra en revisor som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor på St. Hanshaugen eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor St. Hanshaugen

Hva er pris på revisor på St. Hanshaugen?

Prisen på revisor på St. Hanshaugen avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper på St. Hanshaugen ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor på St. Hanshaugen til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor på St. Hanshaugen avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor på St. Hanshaugen

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor på St. Hanshaugen, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor på St. Hanshaugen?

Det som påvirker prisen på en revisor på St. Hanshaugen er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor på St. Hanshaugen dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor på St. Hanshaugen er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor St. Hanshaugen

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor på St. Hanshaugen?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best på St. Hanshaugen?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor på St. Hanshaugen som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren på sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren på St. Hanshaugen har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag på St. Hanshaugen er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren på St. Hanshaugen som passer deg best.

revisor St. Hanshaugen

Tilbud fra revisor på St. Hanshaugen gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor på St. Hanshaugen.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov på St. Hanshaugen. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen.

revisor på St. Hanshaugen

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor på St. Hanshaugen.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor på St. Hanshaugen som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor på St. Hanshaugen!

Få et gratis tilbud på revisor på St. Hanshaugen

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor St. Hanshaugen: Hvem har krav til revisor?

Holder du til på St. Hanshaugen og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen i god tid.

Hvorfor bruke en revisor på St. Hanshaugen?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget på St. Hanshaugen må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor på St. Hanshaugen til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene på St. Hanshaugen har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor St. Hanshaugen

Revisorer på St. Hanshaugen

Leter du etter revisor på St. Hanshaugen, som er en bydel i Oslo og består av strøkene Hammersborg, Hausmannsområdet, Fredensborg, Meyerløkka, Gamle Aker, Bergfjerdingen, Bislett, St. Hanshaugen, Ila, Fagerborg, Bolteløkka, Valleløkken, Adamstuen, Lovisenberg, Marienlyst og Lindern?

Bydel St. Hanshaugen har cirka 40.000 innbyggere fordelt på 24.747 boliger, hvor hele 97 % er blokkbebyggelse, og vi har bistått mange med å finne beste revisor på St. Hanshaugen.

De fleste av Oslo sine 147 revisorer tar på seg oppdrag på St. Hanshaugen.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren på St. Hanshaugen til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor på St. Hanshaugen