Beste revisor Stavanger

Revisor Stavanger:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Stavanger, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Stavanger

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Stavanger til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Stavanger.

Alle henvendelser om revisor i Stavanger blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Stavanger.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Stavanger.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Stavanger utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Stavanger.

.

Leter du etter en revisor i Stavanger?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Stavanger eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Stavanger? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Stavanger eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Stavanger har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Stavanger

Hva er pris på revisor i Stavanger?

Prisen på revisor i Stavanger avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Stavanger ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Stavanger til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Stavanger avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Stavanger

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Stavanger, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Stavanger?

Det som påvirker prisen på en revisor i Stavanger er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Stavanger dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Stavanger er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Stavanger

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Stavanger?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Stavanger?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Stavanger som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Stavanger har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Stavanger er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Stavanger som passer deg best.

revisor Stavanger

Tilbud fra revisor i Stavanger gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Stavanger.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Stavanger. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Stavanger.

revisor i Stavanger

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Stavanger.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Stavanger som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Stavanger.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Stavanger!

Få et gratis tilbud på revisor i Stavanger

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Stavanger: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Stavanger og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Stavanger i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Stavanger?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Stavanger.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Stavanger må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Stavanger til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Stavanger har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Stavanger

Hva gjør en revisor?

Revisorens oppgave handler hovedsakelig om å kontrollere årsregnskapet til revisjonspliktige selskaper. Det skal kontrolleres at årsregnskapet er utført etter gjeldende lover og regler, og at årsregnskapet gjenspeiler den faktiske økonomiske situasjonen i selskapet. Dersom selskapet er revisjonspliktig må selskapets revisor legge fram en revisjonsberetning for at årsregnskapet skal godkjennes. Hvis det avdekkes mangler skal disse i utgangspunktet komme frem som anmerkninger i revisjonsberetningen.

Det stilles strenge og konkrete krav til den som skal revidere årsregnskapet.  Den aktuelle revisoren må besitte nødvendig kompetanse, og inneha alle formelle krav og pålagte godkjenninger. Revisoren kan ikke på noen måte ha en tilknytning til selskapet fra før av, verken gjennom eiendeler i selskapet, verv i styret eller familiære bånd.

Revisjon av årsregnskap er en lovpålagt tjeneste som for enkelte kanskje oppleves som et nødvendig onde. Det fungerer allikevel som en nyttig kontroll for alle som er involvert i selskapet, ved at man betrygges om at lovverket er fulgt og at eventuelle feil og mangler avdekkes, slik at man kan ta tak i det.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

En regnskapsfører tar seg som regel av de dagligdagse regnskapsmessige rutinene som lønn, bokføring av billag og lignende, og kommuniserer gjerne hypping med ledelsen/administrasjonen i selskapet. Det er også regnskapsføreren som utarbeidet årsregnskapet, skattemelding, MVA-oppgaver, lønnskjøring og lignende. Revisoren er underlagt krav om ikke ha noen som helst tilknytning til selskapet – det gjelder ikke for regnskapsføreren. Regnskapsføreren kan både være ansatt eksternt, men kan også være en ansatt i selskapet. Hvis selskapet fører regnskapet selv trenger ikke den som utfører regnskapet å ha noen formell kompetanse eller utdanning. Hvis man derimot skal føre regnskap på andres vegne, kreves det en formell utdannelse, samt autorisasjon fra Finanstilsynet.

Personen som skal kontrollere årsregnskapet, revisoren, må derimot vært en ekstern og uavhengig part, som ikke har noen tilknytning til selskapet fra før av. Dette handler om at kontrollen som utføres skal være troverdig, uten personlige interesser, slik at det dannes et korrekt bilde av årsregnskapet til selskapet.

Enkelt og greit kan det oppsummeres slik:

 • Regnskapsføreren utfører det løpende arbeidet med regnskapet.
 • Revisoren kontrollerer arbeidet som har blitt utført.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

Tidligere var det to beskyttede titler man kunne oppnå som revisor: registrert revisor og statsautorisert revisor.

For å bli registrert revisor måtte man ha en bachelorgrad med minimum karakteren C i alle fag, samt at man måtte gjennomføre 3 års praksis.

Fra 01.01.21 ble det bestemt at det kun skulle være en revisjonstittel i Norge: statsautorisert revisor. Det innebærer at alle som på dette tidspunktet var registrert revisor automatisk fikk tittelen statsautorisert revisor, selv om man ikke hadde en mastergrad i revisjon og regnskap – som nå er et krav for å oppnå tittelen.

Alle som har begynt på revisor-utdanningen kan i en mellomfase søke om å bli godkjent statsautorisert revisor innen utgangen av 2025.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Å være revisjonspliktig innebærer at man som selskap er pålagt å få revidert selskapets årsregnskap av en statsautorisert revisor.

Revisjonspliktens formål er at det skal kontrolleres at regnskapsloven og gjeldende regler for god regnskapsføring er fulgt. Eventuelle feil og mangler i årsregnskapet skal avdekkes, og den økonomiske situasjonen i selskapet skal gjengis korrekt.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og et av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

Når årsregnskapet er revidert skal revisor utarbeide en revisjonsberetning – dette skal gjøres hvert år.

Revisjonsberetningen er en oppsummering av resultatet fra revideringen av årsregnskapet og inneholder eventuelle anmerkninger for feil og mangler. Revisjonsberetningen skal også bekrefte at den utførte revisjonen er utført etter gjeldende lover, regler og skikker.

Revisor for lag og foreninger i Stavanger

De fleste lag og foreninger vil ikke være revisjonspliktige i og med at de som regel heller ikke er regnskapspliktige.

Hvis laget eller foreningen derimot omsetter nok til å bli regnskapspliktige, vil de også bli revisjonspliktige i henhold til revisorlovens § 2-1. Man blir regnskapspliktig når man omsetter for 6. mill. kr eller mer.

Det kan dog være andre forhold i et lag eller forening som utløser revisjonsplikt, eller at det er vedtektsfestet revisjonsplikt. I disse tilfellene velger man som regel revisor på årsmøtet, hvor det som regel ikke stilles krav til formell kompetanse, men personen må være uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

I prosessen med å stifte et aksjeselskap kreves det at den innbetalte aksjekapitalen bekreftes innbetalt. Bekreftelsen kommer som en erklæring fra en finansinstitusjon, som regel banken din, eller fra en revisor.

Hvis du skal opprette et AS hvor aksjekapitalen skal være andre eiendeler enn penger, må det legges frem en skriftlig redegjørelse hvor verdien av eiendelene bekreftes av en revisor. Disse eiendelene kalles tinginnskudd.

Hvordan blir man revisor?

For å bli revisor må man oppnå tittelen statsautorisert revisor, noe man oppnår ved å tilfredsstille alle kravene Finanstilsynet har satt.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Man må oppnå en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) med karakteren C eller bedre i alle eksamener som skal gjennomføres på studiets to siste år.

Relevant praksis

Det er et krav om at man har gjennomført minst 3 års praksis, hvor to av årene må bestå av variert praksis i revisjon av årsregnskap. For at et år praksis skal godkjennes må praksisåret bestå av minimum 12 måneder og 1600 timer.

Skikkethet

Det stilles krav til revisor om at en ikke skal ha utvist en adferd som ikke forenelig med det å arbeide som revisor. En revisor kan ikke være dømt for straffbare forhold, og at man innehar den nødvendige kompetansen som kreves anses som en selvfølge.

Praktisk prøve

Etter fullført utdanning og to år med praksis, skal man gjennomføre en praktisk prøve som skal kunne avdekke dine evner til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Hva tjener en revisor i Stavanger?

En revisor tjener ca. det samme uavhengig av om revisoren er lokalisert i Stavanger eller andre deler av landet.

Snittlønnen for revisoryrket er i følge Statistisk Sentralbyrå 65.760 kroner. I statistikken er det også tatt høyde for overtidsbetaling, bonusordninger og andre godtgjørelser.

Det som i størst grad påvirker lønnen som revisor er om man er ansatt i det offentlige eller i et privat selskap, utdannelsen man har, og hvilken erfaring man har.

Revisor Stavanger

Det finnes flere revisorer i Stavanger, og det finnes enda flere revisorer utenfor Stavanger som tar på seg oppdrag for selskaper i Stavanger. En revisor er ikke avhengig av å være i umiddelbar nærhet til det aktuelle selskapet det skal utføres revisjon for, som vil si at de aller fleste revisorer rundt om i hele landet, kan utføre revisjon for et selskap lokalisert i Stavanger.

Det kan være vanskelig å finne en revisor som er en god match for selskapet ditt. Alle kunder har ulike behov og ønsker, samtidig som det kan være utfordrende å finne revisor som både har kapasitet og et genuint ønske om å utføre revisjon for selskapet.

Det er mange revisorer som kun jobber med selskap av en viss størrelse, eller selskaper som opererer i spesifikke bransjer.

Vårt mål er at du skal slippe å bruke masse tid på å lete etter den beste revisoren for akkurat deg.

Send oss en henvendelse med en kort beskrivelse av dine behov og ønsker, så skal vi videreformidle henvendelsen til den revisoren som passer best for akkurat ditt selskap.

Revisjonsselskap Stavanger – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Stavanger er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Stavangersom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Stavanger som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Stavanger som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Stavanger som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Stavanger som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Stavanger kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Stavanger

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Stavanger? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Stavanger.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Stavanger som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Stavanger av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Stavanger.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Stavanger som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Stavanger

Å finne en billig revisor i Stavanger kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Stavanger for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Stavanger som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Stavanger, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Stavanger tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Stavanger for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Stavanger som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Stavanger kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Stavanger som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Stavanger

i Stavanger har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Stavanger oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Stavanger ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Stavanger, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Stavanger selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Stavanger

En statsautorisert revisor i Stavanger er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Stavanger har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Stavanger for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Stavanger har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Stavanger kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Stavanger er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Stavanger

Leter du etter revisor i Stavanger, som er Norges fjerde største by målt etter folketall med ca. 243.000 innbyggere i Stavanger og omland?

Stavanger by har ca. 144.600 innbyggere fordelt på 66.428 boliger, hvor 23.917 er eneboliger og 17.827 er leiligheter og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Stavanger.

I Stavanger finnes det 27 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Stavanger til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Stavanger

Noen eksempler på revisorer som tar oppdrag i Stavanger:

 • Revisor Stavanger:

  Erga Revisjon AS

  Jens Zetlitz' gate 47, 4008 Stavanger

  Kundetilfredshet: (5 / 5)
  Erfaring: (26 år)
  Økonomi: (Svak)

  Erga Revisjon AS jobber med små og store kunder i Stavanger, og utfører oppdragene med høy kvalitet fra A til Å .

 • Revisor Stavanger:

  Revisjon Vest AS

  Fabrikkveien 23 B, 4033 Stavanger

  Kundetilfredshet: (5 / 5)
  Erfaring: (24 år)
  Økonomi: (Tilfredsstillende)

  Revisjon Vest AS har som mål å levere tjenester av høy kvalitet til kunder i Stavanger, og ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner - uavhengig av oppdragsstørrelse.

 • Revisor Stavanger:

  Forus Revisjon AS

  Fabrikkveien 23B, 4033 Stavanger

  Kundetilfredshet: (4 / 5)
  Erfaring: (21 år)
  Økonomi: (Tilfredsstillende)

  Forus Revisjon AS tar store og små oppdrag i Stavanger, og har som mål å være en trygg og god leverandør.