Beste revisor Alta

Revisor Alta:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Alta, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Alta

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Alta til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Alta.

Alle henvendelser om revisor i Alta blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Alta.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Alta.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Alta utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Alta.

.

Leter du etter en revisor i Alta?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Alta eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Alta? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Alta eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Alta har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Alta

Hva er pris på revisor i Alta?

Prisen på revisor i Alta avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Alta ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Alta til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Alta avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Alta

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Alta, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Alta?

Det som påvirker prisen på en revisor i Alta er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Alta dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Alta er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Alta

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Alta?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Alta?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Alta som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Alta har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Alta er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Alta som passer deg best.

revisor Alta

Tilbud fra revisor i Alta gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Alta.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Alta. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Alta.

revisor i Alta

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Alta.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Alta som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Alta.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Alta!

Få et gratis tilbud på revisor i Alta

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Alta: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Alta og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Alta i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Alta?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Alta.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Alta må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Alta til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Alta har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Alta

Revisjonsselskap Alta – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Alta er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Altasom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Alta som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Alta som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Alta som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Alta som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Alta kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Alta

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Alta? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Alta.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Alta som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Alta av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Alta.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Alta som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Alta

Å finne en billig revisor i Alta kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Alta for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Alta som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Alta, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Alta tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Alta for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Alta som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Alta kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Alta som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Alta

i Alta har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Alta oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Alta ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Alta, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Alta selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Alta

En statsautorisert revisor i Alta er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Alta har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Alta for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Alta har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Alta kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Alta er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Alta

Leter du etter revisor i Alta, som er den største byen i Finnmark målt etter folketall?

Alta har ca. 21.200 innbyggere fordelt på 9.686 boliger, hvor 5.837er eneboliger og 907 er leiligheter, og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Alta.

I Alta finnes det 2 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Alta til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Alta

Ikke i Alta? Finn en revisor i et område i nærheten: