Beste revisor Bergen

Revisor Bergen:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Bergen, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Bergen

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Bergen til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Bergen.

Alle henvendelser om revisor i Bergen blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Bergen.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Bergen.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Bergen utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Bergen.

.

Leter du etter en revisor i Bergen?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Bergen eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Bergen? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Bergen eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Bergen har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Bergen

Hva er pris på revisor i Bergen?

Prisen på revisor i Bergen avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Bergen ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Bergen til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Bergen avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Bergen

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Bergen, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Bergen?

Det som påvirker prisen på en revisor i Bergen er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Bergen dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Bergen er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Bergen

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Bergen?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Bergen?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Bergen som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Bergen har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Bergen er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Bergen som passer deg best.

revisor Bergen

Tilbud fra revisor i Bergen gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Bergen.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Bergen. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Bergen.

revisor i Bergen

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Bergen.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Bergen som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Bergen.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Bergen!

Få et gratis tilbud på revisor i Bergen

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Bergen: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Bergen og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Bergen i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Bergen?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Bergen.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Bergen må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Bergen til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Bergen har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Bergen

Hva gjør en revisor?

Revisoren er i hovedsak den som kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige selskaper er utført i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Revisor skal også kontrollere at årsregnskapet gjengir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet. Er selskapet revisjonspliktig må revisor ha forelagt en revisjonsberetning for at årsregnskapet skal kunne godkjennes. Hvis det blir avdekket feil eller mangler vil disse fremkomme i revisjonsberetningen,

Revisoren følger strenge krav uavhengighet og kan ikke ha noen form for tilknytning til selskapet hen reviderer årsregnskapet for. I tillegg må revisoren ha alle formelle krav til kompetanse og godkjenninger i orden.

Selv om revisjon er en lovpålagt tjeneste er det også en kontroll av årsregnskapet for eiere og andre som har interesser i selskapet. Alle parter vil ha interesse i å få kontrollert at lovverket er fulgt og at det ikke foreligger noen vesentlige feil og mangler.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

Regnskapsføreren er den som har mest med de daglige regnskapsmessige rutinene å gjøre, i tillegg til hyppig kommunikasjon med selskapets administrasjon/ledelse. Regnskapsføreren er ansvarlig for løpende bokføring, lønnskjøring, MVA-oppgaver, A-meldinger, Skattemelding, årsregnskap og lignende. Regnskapsføreren er ikke underlagt like strenge krav som revisoren til uavhengighet eller formell kompetanse. Selskapet kan føre regnskapet selv i form av en intern ressurs, som ikke er underlagt noe krav om formell kompetanse. Skal man derimot føre regnskap på vegne av noen andre er det krav om utdannelse og autorisasjon fra Finanstilsynet.

Revisor må alltid være en ekstern part i motsetning til hva som kreves av regnskapsføreren. Det er helt andre krav til en revisor enn til en regnskapsfører når det kommer til objektivitet, aktsomhet, integritet og uavhengighet. Oppgaven til revisor er å kontrollere at arbeidet som er utført med årsregnskapet er i henhold til lovverket og andre gjeldende regler. Kravene er således strengere for å sikre at kontrollen er troverdig, tillitsvekkende og at den danner et korrekt bilde regnskapet.

Oppsummert kan man si at revisorens oppgave er å kontrollere at den jobben som er utført av regnskapsfører gir et korrekt bilde og at den er i henhold til lover og regler.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

Registrert revisor og statsautorisert revisor var de to beskyttede titlene man kunne oppnå som revisor tidligere.

Registrert revisor kunne man oppnå ved å inneha en bachelorgrad med minimum karakteren C i alle fag, i tillegg til å ha gjennomført 3 års praksis med å utøve revisjon.

Det ble bestemt av Regjeringen at fra og med 1.januar 2021 skulle det bare være en revisjonstittel i Norge. Det ble dermed tillat at alle som var registrert revisor før dette tidspunktet fikk tittelen statsautorisert revisor selv om de ikke hadde tatt en mastergrad i regnskap og revisjon.

I en mellomfase kan alle som har påbegynt eller fullført en bachelorgrad i revisjon søke om å bli godkjent statsautorisert revisor innen utgangen av 2025.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Det betyr at man ifølge Revisorloven er pålagt å få revidert årsregnskapet av en uavhengig revisor.

Revisjonsplikten har som formål å kontrollere at regnskapsloven og de regler som er satt for god regnskapsføring er fulgt under bokføring. Revisjonen skal kunne avdekke hvorvidt det er feil eller mangler i årsregnskapet og om det gis et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og ett av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

Hvert år etter at årsregnskapet er revidert utarbeider revisor en revisjonsberetning. Dette er en oppsummering av resultatet fra revideringen av årsregnskapet.

Revisjonsberetningen inneholder anmerkning fra revisor hvis det foreligger feil eller mangler. Er alt i orden kommer den uten anmerkninger. Revisjonsberetningen bekrefter også at revisjonen er utført etter god revisjonsskikk og i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler.

Revisor for lag og foreninger i Bergen

Lag og foreninger er som regel ikke regnskapspliktige og dermed har de heller ikke krav om revisjon. For de som derimot har såpass stor omsetning at de er regnskapspliktige inntrer revisjonsplikten i henhold til revisorlovens § 2-1.

Revisjonsplikt kan også være vedtektsfestet i noen foreninger, eller så kan det være forhold i foreningen som krever at regnskapet skal revideres. Under slike forhold velges revisor av årsmøtet og det stilles som regel ikke krav til formell kompetanse, men personen skal være uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Når du skal stifte et aksjeselskap kreves det at du legger ved en bekreftelse av innbetalt aksjekapital ved registrering hos Brønnøysundregistrene. Denne bekreftelsen kommer i form av en erklæring fra en finansinstitusjon (kan være banken din) eller fra en revisor.

Skal du opprette et aksjeselskap, men med andre eiendeler enn penger som aksjekapital, må du ha en skriftlig redegjørelse hvor verdien av eiendelen er bekreftet av revisor. Dette er det som kalles tinginnskudd.

Hvordan blir man revisor?

For å kunne arbeide som revisor må du oppnå tittelen statsautorisert revisor. Tittelen oppnår du ved å tilfredsstille alle kravene Finanstilsynet har satt for å kunne søke om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Du må ha oppnådd en godkjent mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) med karakteren C eller beder i alle eksamener som tas på studiets siste to år.

Relevant praksis

Du må ha gjennomført 3 års relevant praksis. To av årene må bestå av variert praksis i revisjon av årsregnskap. Ett år i praksis må bestå av minimum 1600 timer og 12 måneder.

Skikkethet

Du kan ikke være dømt for straffbare forhold og du skal heller ikke ha utvist en adferd som ikke er forenlig med det å jobbe som revisor. Du må i tillegg sørge for å ha den nødvendige kompetansen som kreves.

Praktisk prøve

Etter endt utdanning og minimum to års praksis må du gjennomføre en praktisk prøve som er ment for å avdekke din evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Hva tjener en revisor i Bergen?

En revisor i Bergen tjener cirka det samme som revisorer generelt i landet. Den gjennomsnittlige månedslønnen på landsbasis er ifølge Statistisk Sentralbyrå 65.760 kroner. Det inkluderer overtid, bonuser og andre godtgjørelser.

Det som har størst innvirkning på hva du kan forvente å tjene som revisor er om du er ansatt i et privat selskap eller en offentlig instans, hvilken utdannelse du har og hvor lang og god erfaring du har.

Revisor Bergen

I Bergen er det mange revisorer som tar på seg oppdrag i forskjellige størrelser.

Uansett hvilke behov eller ønsker du måtte ha, så kan det være vanskelig å finne den revisoren som passer ditt oppdrag best. Mange har liten kapasitet til nye kunder, mens andre jobber kun med bestemte type selskaper.

Vi samarbeider med mange ulike revisorer som tar på seg oppdrag i Bergen. For at du skal slippe å bruke tid på å lete etter den best egnede revisoren trenger du bare å beskrive oppdraget ditt og sende inn skjemaet på siden. Vi formidler det videre til den revisoren som passer best til din oppdragsbeskrivelse – helt kostnadsfritt for deg.

Revisjonsselskap Bergen – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Bergen er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Bergensom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Bergen som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Bergen som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Bergen som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Bergen som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Bergen kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Bergen

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Bergen? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Bergen.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Bergen som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Bergen av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Bergen.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Bergen som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Bergen

Å finne en billig revisor i Bergen kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Bergen for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Bergen som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Bergen, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Bergen tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Bergen for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Bergen som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Bergen kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Bergen som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Bergen

i Bergen har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Bergen oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Bergen ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Bergen, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Bergen selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Bergen

En statsautorisert revisor i Bergen er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Bergen har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Bergen for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Bergen har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Bergen kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Bergen er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Bergen

Leter du etter revisor i Bergen, som er Norges nest største by målt etter folketall?

Bergen by har ca. 287.000 innbyggere fordelt på 142.988 boliger, hvor 36.008 er eneboliger og 65.452 er leiligheter, og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Bergen.

I Bergen finnes det 87 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Bergen til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Bergen

Ikke i Bergen? Finn en revisor i et område i nærheten:

Noen eksempler på revisorer som tar oppdrag i Bergen:

 • Revisor Bergen:

  Bjørgvin Revisjon AS

  Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (19 år)
  Økonomi: (God)

  Bjørgvin Revisjon AS tar store og små oppdrag i Bergen, og har som mål å være en trygg og god leverandør.

 • Revisor Bergen:

  Olstad AS

  C. Sundts g 39, 5004 Bergen

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (33 år)
  Økonomi: (Meget god)

  Olstad AS har som mål å levere tjenester av høy kvalitet til kunder i Bergen, og ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner - uavhengig av oppdragsstørrelse.

 • Revisor Bergen:

  Collegium Revisjon AS

  Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes

  Kundetilfredshet: (3.4 / 5)
  Erfaring: (19 år)
  Økonomi: (Meget svak)

  Collegium Revisjon AS utfører alle typer oppdrag i Bergen, og setter alltid kundeservice først.