Beste revisor Trondheim

Revisor Trondheim:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Trondheim, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Trondheim

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Trondheim til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Trondheim.

Alle henvendelser om revisor i Trondheim blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Trondheim.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Trondheim.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Trondheim utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Trondheim.

.

Leter du etter en revisor i Trondheim?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Trondheim eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Trondheim? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Trondheim eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Trondheim har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Trondheim

Hva er pris på revisor i Trondheim?

Prisen på revisor i Trondheim avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Trondheim ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Trondheim til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Trondheim avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Trondheim

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Trondheim, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Trondheim?

Det som påvirker prisen på en revisor i Trondheim er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Trondheim dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Trondheim er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Trondheim

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Trondheim?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Trondheim?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Trondheim som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Trondheim har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Trondheim er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Trondheim som passer deg best.

revisor Trondheim

Tilbud fra revisor i Trondheim gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Trondheim.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Trondheim. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Trondheim.

revisor i Trondheim

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Trondheim.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Trondheim som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Trondheim.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Trondheim!

Få et gratis tilbud på revisor i Trondheim

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Trondheim: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Trondheim og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Trondheim i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Trondheim?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Trondheim.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Trondheim må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Trondheim til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Trondheim har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Trondheim

Hva gjør en revisor?

En revisors hovedoppgave består av å kontrollere et selskaps årsregnskap, hvor det skal undersøkes at regnskapet er utført i henhold til regnskapsloven og gjeldende regler. Det er viktig at årsregnskapet gjenspeiler den økonomiske situasjonen i et selskap på en korrekt måte. Derfor er det et krav om at revisoren som skal revidere årsregnskapet ikke har noen som helst tilknytning til det aktuelle selskapet fra før av, verken gjennom verv i styret, familiære bånd eller eiendeler i selskapet.

Hvis et selskap er revisjonspliktig, plikter selskapet å framlegge en revisjonsberetning for at årsregnskapet skal kunne godkjennes. Dersom det viser seg at årsregnskapet inneholder feil og/eller mangler, vil dette komme fram som anmerkninger i revisjonsberetningen.

For enkelte kan revisjonsplikten oppfattes som hodebry, men en revisjon fungerer utmerket som et kontrollerende organ som sikrer interessene til selskapets eiere, ved at eventuelle feil og mangler opp mot lovverket blir avdekket.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

Regnskapsføreren tar seg normalt av de dagligdagse regnskapsmessige rutinene som bokføring, MVA-oppgaver, skattemelding, aksjonærregisteroppgaven, lønn og lignende. Det stilles ikke like strenge krav til regnskapsføreren, som det gjør til revisoren. Personen som håndterer regnskapet kan både være en ansatt i selskapet, eller uavhengig person. Som regel forholder regnskapsføreren seg til ledelsen hos oppdragsgiveren og rapporterer til dem. Det er ingen krav om at regnskapsføreren skal rapportere til offentlige myndigheter, eiere eller kreditorer, med mindre det er oppdragsgiveren selv som oppfordrer til dette.

Revisoren derimot, må være en ekstern part uten noen form for tilknytning til det aktuelle selskapet. Krav om uavhengighet stilles slik at alle parter kan være trygge på at revisjonen utføres uten personlige interesser involvert. Integritet, aktsomhet, objektivitet og uavhengighet står sentralt når det kommer til hvilke krav som stilles til revisor. Kontrollen som utføres skal reflektere selskapets årsregnskap på en korrekt måte.

For å forklare forskjellen på de to rollene på en enkel måte, så er det regnskapsførerens jobb å utføre det løpende arbeidet med regnskapet, mens en revisors jobb er å kontrollere arbeidet som er blitt gjort.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

Tidligere kategoriserte man revisorer etter to ulike titler, registrert revisor og statsautorisert revisor.

For å oppnå tittelen registrert revisor måtte man ha en bachelor, minst C i alle fag, samt fullføre 3 års praksis. For å oppnå tittelen statsautorisert revisor må man ha en mastergrad i regnskap og revisjon, samt 3 års praksis.

Fra 1. januar 2021 ble det vedtatt et det bare skulle finnes én kategori godkjente revisorer – statsautorisert revisor. Alle som hadde tittelen registrert revisor på dette tidspunktet fikk automatisk tittelen statsautorisert revisor, selv om man ikke hadde mastergraden som i utgangspunktet kreves.

Det er pr dags dato en aktiv overgangsregel som sier at alle som per 1. januar 2021 hadde påbegynt eller fullført en bachelor i regnskap og revisjon, innen 31. desember 2025 kan søke om godkjenning som statsautorisert revisor.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Et hvert selskap som er revisjonspliktig, har ifølge revisorloven en plikt til å sørge for at årsregnskapet revideres av en statsautorisert revisor. De som er regnskapspliktige, er i utgangspunktet også revisjonspliktige.

Det overordnede målet med revideringen av et selskaps årsregnskap er å avdekke eventuelle feil og mangler i regnskapsføringen. Feilene det er snakk om kan være bevisste eller ubevisste for å manipulere selskapets resultat. Dette er grunnen til at revisoren skal være uavhengig, slik at vurderingen som gjøres er nøytral og uten personlige interesser.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og et av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

Hvert år skal revisoren avgi revisjonsberetning til selskapets øverste organ.

I revisjonsberetningen skal revisor bekrefte at revisjonen har fulgt alle gjeldende lover, regler og god revisjonsskikk. Videre skal resultatet av revideringen oppsummeres, hvor eventuelle feil og mangler skal komme tydelig fram.

Revisjonsberetningen skal av oppdragsansvarlig revisor dateres og underskrives.

Revisor for lag og foreninger i Trondheim

Vanligvis vil ikke lag og foreninger være revisjonspliktige siden de som oftest heller ikke er regnskapspliktige. Det finnes derimot noen unntak.

Enkelte lag og foreninger vil over tid omsette nok til å bli regnskapspliktige, og da vil revisjonsplikten følge etter i henhold til revisorlovens § 2-1. Dersom laget eller foreningen omsetter for 6 millioner eller mer, vil dette utløse regnskaps- og revisjonsplikten.

I enkelte foreninger kan det også være andre forhold som utløser revisjonsplikt, eller at foreningen har vedtektsfestet revisjonsplikt. Hvis den aktuelle foreningen er bundet av revisjonsplikt velges revisor normalt på årsmøtet til foreningen. I disse tilfellene stilles det som regel ikke krav til en formell utdannelse, men det er et krav om at personen som velges som revisor er uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Når man etablerer og stifter et aksjeselskap stilles det krav om at aksjekapitalen bekreftes innbetalt. Som regel er det banken som bekrefter dette gjennom en erklæring, men det kan også være gjennom en annen finansinstitusjon, eller revisor.

Som oftest vil aksjekapitalen bestå av penger, som overføres fra en konto til en annen, men den aksjekapitalen kan også bestå av andre eiendeler (tinginnskudd). I disse tilfellene må man legge fram en skriftlig redegjørelse hvor eiendelens verdi bekreftes av en revisor.

Hvordan blir man revisor?

Etter 01.01.21 finnes det kun en godkjent tittel for revisor – statsautorisert revisor. Denne tittelen oppnår man ved å søke om personlig godkjenning, og man må tilfredsstille alle kravene som er satt av Finanstilsynet.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Man må inneha en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), hvor man har fått karakteren C eller bedre på alle obligatoriske eksamener i løpet av de to siste årene av studiet.

Relevant praksis

Det stilles krav om at man har fullført minst 3 års praksis, hvor to av årene må bestå av variert praksis i revisjon av årsregnskap. Et praksisår godkjennes kun dersom det har bestått av minimum 12 måneder og 1600 timer.

Skikkethet

For å arbeide som revisor kan man ikke være dømt for straffbare forhold. Det kreves at revisoren ikke har utvist en adferd som ikke er forenelig med yrket. Videre er det et krav om at man besitter den nødvendige kompetansen for å utøve yrket.

Praktisk prøve

Etter fullført utdanning og to år med praksis, skal man gjennomføre en praktisk prøve som skal kunne avdekke dine evner til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Hva tjener en revisor i Trondheim?

Som nyutdannet revisor kan man ikke forvente å tjene det samme som en erfaren revisor. Snittlønnen for nyutdannede ligger litt under gjennomsnittet for bransjen. I følge Statistisk Sentralbyrå er den gjennomsnittlige lønnen for en revisor, inkludert bonuser og tillegg, på 65.760 kroner i måneden.

Andre faktorer som kan ha noe å si for lønnen er om man har et privat eller offentlig ansettelsesforhold, samt hvilken bakgrunn og erfaring man har.

Revisor Trondheim

Det finnes revisorer over hele landet som tar på seg oppdrag for selskaper i Trondheim. Siden man ikke er nødt til å bruke en revisor som holder til i samme by som sitt eget selskap kan man i teorien velge å vrake blant samtlige revisorer som finnes her til lands.

Det er mange revisorer man kan velge mellom, og hvilken man bør velge kommer an på hvilke kriterier og behov dere som selskap har.

For at du skal slippe å bruke tid på å undersøke alle potensielle revisorer, kan vi ta på oss jobben med å finne en revisor som matcher godt med dine kriterier og behov. Vi videreformidler henvendelsen din til den revisoren som passer best for akkurat ditt selskap.

Revisorer i Trondheim

Leter du etter revisor i Trondheim, som er Norges tredje største by målt etter folketall?

Trondheim har ca. 210.500 innbyggere fordelt på 33.567 boliger, hvor 16.785 er eneboliger og 6.629 er leiligheter og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Trondheim.

I Trondheim finnes det 39 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Trondheim til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Trondheim

Ikke i Trondheim? Finn en revisor i et område i nærheten:

Noen eksempler på revisorer som tar oppdrag i Trondheim:

 • Revisor Trondheim:

  E.K. Revisjon AS

  Havnegata 9, 7010 Trondheim

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (17 år)
  Økonomi: (God)

  E.K. Revisjon AS jobber med små og store kunder i Trondheim, og utfører oppdragene med høy kvalitet fra A til Å .

 • Revisor Trondheim:

  All Revisjon AS

  Mellomila 93 A, 7018 Trondheim

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (29 år)
  Økonomi: (God)

  All Revisjon AS tar store og små oppdrag i Trondheim, og har som mål å være en trygg og god leverandør.

 • Revisor Trondheim:

  Pergus AS

  Tungasletta 8, 7047 Trondheim

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (4 år)
  Økonomi: (Meget god)

  Pergus AS har som mål å levere tjenester av høy kvalitet til kunder i Trondheim, og ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner - uavhengig av oppdragsstørrelse.