Beste revisor Oslo

Revisor Oslo:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Oslo, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Oslo

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Oslo til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Oslo.

Alle henvendelser om revisor i Oslo blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Oslo.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Oslo.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Oslo utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Oslo.

.

Leter du etter en revisor i Oslo?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Oslo eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Oslo? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Oslo eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Oslo har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Oslo

Hva er pris på revisor i Oslo?

Prisen på revisor i Oslo avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Oslo ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Oslo til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Oslo avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Oslo

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Oslo, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Oslo?

Det som påvirker prisen på en revisor i Oslo er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Oslo dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Oslo er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Oslo

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Oslo?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Oslo?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Oslo som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Oslo har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Oslo er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Oslo som passer deg best.

revisor Oslo

Tilbud fra revisor i Oslo gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Oslo.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Oslo. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Oslo.

revisor i Oslo

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Oslo.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Oslo som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Oslo.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Oslo!

Få et gratis tilbud på revisor i Oslo

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Oslo: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Oslo og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Oslo i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Oslo?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Oslo.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Oslo må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Oslo til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Oslo har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Oslo

Hva gjør en revisor?

Hovedoppgaven til revisor er å kontrollere årsregnskapet til revisjonspliktene selskaper. Revisjonen av årsregnskapet skal avdekke hvorvidt regnskapet er utført i henhold til regnskapsloven og gjeldende regler. Revisjonen skal også kontrollere at årsregnskapet viser et reelt bilde av den økonomiske tilstanden i selskapet. Hvis selskapet er revisjonspliktig må revisjonsberetningen foreligge for at årsregnskapet skal kunne godkjennes. Avdekkes det feil eller mangler vil disse komme frem som anmerkninger i revisjonsberetningen. Er det ingen avvik leveres den uten anmerkninger.

Det er strenge krav til hvem som kan revidere årsregnskapet. Revisoren må ha alle formelle krav til kompetanse og godkjenninger på plass, i tillegg må revisor være en ekstern part uten noen form for tilknytning til selskapet. Det vil si at revisor kan ikke ha verv i styret, eiendeler i selskapet, være ansatt, tatt del i regnskapsføringen/årsregnskapet eller han en familiær relasjon til noen med nær tilknytning til selskapet.

For mange kan det fort oppleves at revisor er et nødvendig onde som er pålagt av staten, men revisor er også et kontrollerende organ som sikrer eierens interesser mot feil og mangler opp mot lovverket.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

Regnskapsføreren utfører den løpende bokføringen av bilag, lønn og lignende. I tillegg er det regnskapsføreren som utarbeider og rapporterer årsregnskapet, skattemeldingen, MVA-oppgaver, A-meldinger, aksjonærregisteroppgaven og lignende. Det er ikke like strenge krav til regnskapsføreren i form av både utdannelse og tilknytning til selskapet. Den som utfører regnskapet kan være en ekstern person, men kan også være en som er ansatt i selskapet. Regnskapsføreren forholder seg i utgangspunktet kun til administrasjonen og ledelsen hos oppdragsgiveren. Regnskapsføreren rapporterer ikke på eget initiativ til offentlige myndigheter, eiere eller kreditorer og uttaler seg heller ikke om regnskapet til tredje parter med mindre dette er på oppfordring dra oppdragsgiver.

Revisoren må være en ekstern part som har ansvaret for å kontrollere at regnskapet utført i henhold til lovverket og at det gir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet. Det er mye strengere krav til revisor enn til regnskapsfører i forhold til objektivitet, aktsomhet, integritet og uavhengighet. Disse kravene er til for å sikre at kontrollen er tillitsvekkende og danner et korrekt bilde av selskapets årsregnskap.

For å oppsummere det på en enkel måte kan det forklares med at regnskapsførerens jobb er å gjennomføre det løpende arbeidet med regnskapet, mens revisoren kontrollerer det arbeidet som er gjort.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

Tidligere brukte man to ulike titler for revisor, registrert revisor og statsautorisert revisor.

Registrert revisor var en beskyttet tittel som man kunne oppnå ved å ha en bachelor grad med minimum karakteren C i alle fag og ha gjennomført 3 års praksis med å utøve revisjon.

Regjeringen bestemte at fra og med 1. januar 2021 skulle det bare være en revisjonstittel i Norge. Det tillot at alle som var registrert revisor før denne datoen fikk tittelen statsautorisert revisor selv uten å inneha en mastergrad i revisjon og regnskap. For de som har påbegynt eller fullført en bachelorgrad i revisjon kan i en mellomfase søke om å bli godkjent statsautorisert revisor innen utgangen av 2025.

De som per i dag ønsker å ta utdannelse og praktisere som revisor må minimum ta en mastergrad i revisjon og regnskap. Dette er et av leddene for å oppnå tittelen statsautorisert revisor.

For deg som er på leting etter en revisor trenger derfor ikke å forholde deg til noe annet enn at du skal ha tak i en statsautorisert revisor.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

Revisjonsplikt betyr at man ifølge Revisorloven er pliktig til å hyre inn en statsautorisert revisor til å gjennomføre en revisjon av årsregnskapet.

Formålet med revisjonsplikten er å kontrollere at årsregnskapet er ført i henhold til regnskapsloven og de regler som er satt for god regnskapsføring. Gjennom en revisjon skal man kunne avdekke eventuelle feil og mangler i årsregnskapet.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og ett av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

Revisjonsberetningen utarbeides av revisor og gis hvert år etter at årsregnskapet er revidert til foretakets øverste organ.

Revisjonsberetningen er en oppsummering av resultatet fra revisjonen av årsregnskapet. Den forteller også at den er utført etter god revisjonsskikk og i henhold til de enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Revisor for lag og foreninger i Oslo

Det er ikke så vanlig at lag og foreninger er revisjonspliktige i og med at de fleste ikke har regnskapsplikt.

For de som er av en slik størrelse at de er regnskapspliktige inntrer revisjonsplikten i henhold til revisorlovens § 2-1 med unntak av de som har driftsinntekter under 6. mill. kr.

I noen foreninger kan det være at det er vedtektsfestet revisjonsplikt eller så kan det være andre forhold i foreningen som utløser revisjonsplikt. Er foreningen bundet av revisjonsplikt gjennom vedtekter eller forhold i foreningen velges revisor på årsmøtet. Som regel stilles det ikke krav til formell kompetanse, men personen skal være uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Ved stiftelse av aksjeselskap er det krav om at den innskutte aksjekapitalen bekreftes innbetalt. Dette gjøres gjennom en erklæring som enten er fra en finansinstitusjon, kan være banken din, eller gjennom en revisor.

Hvis aksjekapitalen skal være andre eiendeler enn penger (tinginnskudd), må du ha en skriftlig redegjørelse hvor verdien er bekreftet av revisor.

Hvordan blir man revisor?

For å kunne arbeide som revisor og å oppnå tittelen statsautorisert revisor, må man tilfredsstille de kravene Finanstilsynet har satt for at du skal kunne søke om personlig godkjenning som statsautorisert revisor.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Utdanningen du må ha bestått er en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) med karakteren C eller bedre i alle eksamener som tas på de siste to årene av studiet.

Relevant praksis

Det er krav til 3 års gjennomført praksis, hvor to av årene må være variert praksis i revisjon av årsregnskap. Ett års praksis defineres som minimum 1600 timer og 12 måneder.

Skikkethet

Med skikkethet menes det at du ikke skal være dømt for straffbare forhold eller at du har utvist en adferd som ikke er forenlig med revisjonsyrket, i tillegg til at du innehar den nødvendige kompetansen som kreves.

Praktisk prøve

For å kunne avdekke din evne til å anvende teoretisk kunnskap i praksis må du gjennomføre en praktisk prøve etter endt utdanning og minimum to års praksis.

Hva tjener en revisor i Oslo?

Som nyutdannet revisor er det varierende hva startlønnen er alt etter hvor du får jobb, men ligger noe under det som er gjennomsnittlig lønn for bransjen. Den gjennomsnittlige lønnen er ifølge Statistisk Sentralbyrå 65.760 kroner per måned. Dette er inkludert alt av bonuser, overtidstillegg og andre godtgjørelser.

De største variablene er om det er privat eller offentlig ansettelsesforhold, hvilken type utdannelse man har og hvilken erfaring man har.

Revisor Oslo

Det finnes mange revisorer som tar på seg oppdrag for selskaper i Oslo.

Uavhengig av hvilke behov du har og hvilke kriterier du stiller, så kan det være utfordrende å finne en revisor som har kapasitet og et genuint ønske om å ta på seg ditt oppdrag.

For at du skal slippe å bruke tid på å lete etter den revisoren som har et ønske om å utføre oppdraget ditt, så fyller du bare inn skjemaet på siden med dine behov og ønsker. Vi videreformidler deretter din henvendelse til den revisoren som passer oppdraget best.

Revisjonsselskap Oslo – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Oslo er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Oslosom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Oslo som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Oslo som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Oslo som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Oslo som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Oslo kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Oslo

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Oslo? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Oslo.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Oslo som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Oslo av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Oslo.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Oslo som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Oslo

Å finne en billig revisor i Oslo kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Oslo for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Oslo som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Oslo, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Oslo tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Oslo for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Oslo som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Oslo kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Oslo som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Oslo

i Oslo har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Oslo oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Oslo ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Oslo, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Oslo selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Oslo

En statsautorisert revisor i Oslo er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Oslo har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Oslo for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Oslo har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Oslo kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Oslo er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Oslo

Leter du etter revisor i Oslo, som er Norges mest folkerike by og hovedstad?

Oslo har ca. 700.000 innbyggere fordelt på 345.389 boliger, hvor 76 % er blokkbebyggelse, 16 % er rekkehus/tomannsboliger, 7,9 % er eneboliger, og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Oslo.

I Oslo finnes det 147 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Oslo til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Oslo

Noen eksempler på revisorer som tar oppdrag i Oslo:

 • Revisor Oslo:

  Berge & Lundal Revisjonsselskap AS

  Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (31 år)
  Økonomi: (God)

  Berge & Lundal Revisjonsselskap AS er en solid samarbeidspartner for kunder i Oslo, med fokus på god og tett oppfølging i alle ledd.

 • Revisor Oslo:

  Revisjonsselskapet Varder AS

  Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (23 år)
  Økonomi: (God)

  Revisjonsselskapet Varder AS jobber med små og store kunder i Oslo, og utfører oppdragene med høy kvalitet fra A til Å .

 • Revisor Oslo:

  Alpha Revisjon AS

  Holbergs gate 21, 0166 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (29 år)
  Økonomi: (God)

  Alpha Revisjon AS har som mål å levere tjenester av høy kvalitet til kunder i Oslo, og ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner - uavhengig av oppdragsstørrelse.

 • Revisor Oslo:

  Unic Revisjon AS

  Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (12 år)
  Økonomi: (God)

  Unic Revisjon AS ønsker å være det naturlige førstevalget for kunder i Oslo, og fokuserer på kvalitet og service i oppdragsløsningen.

 • Revisor Oslo:

  Plus Revisjon AS

  Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (18 år)
  Økonomi: (Meget god)

  Plus Revisjon AS tar store og små oppdrag i Oslo, og har som mål å være en trygg og god leverandør.

 • Revisor Oslo:

  Revisorhuset AS

  Schwensens gate 5, 0170 Oslo

  Kundetilfredshet: (4.7 / 5)
  Erfaring: (20 år)
  Økonomi: (Meget god)

  Revisorhuset AS utfører alle typer oppdrag i Oslo, og setter alltid kundeservice først.