Beste revisor Søndre Nordstrand

Revisor Søndre Nordstrand:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren på Søndre Nordstrand, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor på Søndre Nordstrand

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor på Søndre Nordstrand til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor på Søndre Nordstrand.

Alle henvendelser om revisor på Søndre Nordstrand blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget på Søndre Nordstrand.

3. Oppdraget utføres

Revisoren på Søndre Nordstrand utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag på Søndre Nordstrand.

.

Leter du etter en revisor på Søndre Nordstrand?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til på Søndre Nordstrand eller fra en revisor som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor på Søndre Nordstrand eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Søndre Nordstrand

Hva er pris på revisor på Søndre Nordstrand?

Prisen på revisor på Søndre Nordstrand avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper på Søndre Nordstrand ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor på Søndre Nordstrand til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor på Søndre Nordstrand avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor på Søndre Nordstrand

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor på Søndre Nordstrand, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor på Søndre Nordstrand?

Det som påvirker prisen på en revisor på Søndre Nordstrand er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor på Søndre Nordstrand dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor på Søndre Nordstrand er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Søndre Nordstrand

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor på Søndre Nordstrand?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best på Søndre Nordstrand?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor på Søndre Nordstrand som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren på sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren på Søndre Nordstrand har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag på Søndre Nordstrand er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren på Søndre Nordstrand som passer deg best.

revisor Søndre Nordstrand

Tilbud fra revisor på Søndre Nordstrand gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor på Søndre Nordstrand.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov på Søndre Nordstrand. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand.

revisor på Søndre Nordstrand

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor på Søndre Nordstrand.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor på Søndre Nordstrand som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor på Søndre Nordstrand!

Få et gratis tilbud på revisor på Søndre Nordstrand

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Søndre Nordstrand: Hvem har krav til revisor?

Holder du til på Søndre Nordstrand og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand i god tid.

Hvorfor bruke en revisor på Søndre Nordstrand?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget på Søndre Nordstrand må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor på Søndre Nordstrand til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene på Søndre Nordstrand har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Søndre Nordstrand

Revisorer på Søndre Nordstrand

Leter du etter revisor på Søndre Nordstrand, som er en bydel i Oslo, ligger lengst sør og består av områdene Holmlia, Hauketo, Bjørndal, Prinsdal, Klemetsrud, Mortensrud og Dal/Brenna.

Bydel Søndre Nordstrand har cirka 39.000 innbyggere fordelt på 13.716 boliger, hvor 45 % er blokkbebyggelse, og vi har bistått mange med å finne beste revisor på Søndre Nordstrand.

De fleste av Oslo sine 147 revisorer tar på seg oppdrag på Søndre Nordstrand.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren på Søndre Nordstrand til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor på Søndre Nordstrand