Beste revisor Kristiansand

Revisor Kristiansand:
Vi skaffer deg det beste tilbudet!

Revisortjenester.no hjelper deg med å finne den beste revisoren i Kristiansand, slik at du slipper å bruke tid på å sammenligne alle revisorene som tar oppdrag i området.

Få et gratis tilbud på revisor i Kristiansand

hero
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Slik finner vi en revisor i Kristiansand til deg på 1-2-3:

1. Send forespørsel

Send oss en forespørsel på nett med en kort beskrivelse av hva du ser etter i en revisor i Kristiansand.

Alle henvendelser om revisor i Kristiansand blir besvart så raskt som mulig.

2. Få et gratis tilbud

Kort tid etter at du har sendt henvendelsen vil du motta et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor som tar på seg oppdrag i Kristiansand.

Hvis du godtar tilbudet avtales et tidspunkt som passer for oppstart av revisoroppdraget i Kristiansand.

3. Oppdraget utføres

Revisoren i Kristiansand utfører arbeidet ut fra dine ønsker og behov, med høy faglig kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Revisortjenester.no samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar oppdrag i Kristiansand.

.

Leter du etter en revisor i Kristiansand?

Ønsker du å motta tilbud fra en revisor som holder til i Kristiansand eller fra en revisor som tar på seg oppdrag i Kristiansand? Uansett hvilke behov og ønsker du har, så vil du motta tilbud fra en kvalitetssikret revisor i Kristiansand eller i nærheten som matcher dine kriterier.

Alle revisorene vi samarbeider med som tar på seg oppdrag i Kristiansand har formell godkjent kompetanse og erfaring med selskaper i ulike bransjer og størrelser.

revisor Kristiansand

Hva er pris på revisor i Kristiansand?

Prisen på revisor i Kristiansand avhenger først og fremst av størrelsen på selskapet med tanke på regnskapets kompleksitet og volum.

For mindre selskaper i Kristiansand ligger prisen på revisor mellom 25.000 og 50.000 kroner.

Skal du bruke en revisor i Kristiansand til mindre oppgaver som for eksempel rådgivning eller attestasjoner, og de fakturerer per time, er prisen mellom 700 til 1.800 kroner.

Hva du til syvende og sist ender opp med å betale for revisor i Kristiansand avhenger av hvilke behov du har og hvilke regnskapsmessige rutiner som har vært fulgt.

Noen priseksempler på revisor i Kristiansand

Dette er eksempler på gjennomsnittlige priser på revisor i Kristiansand, men det finnes også alternativer som er dyrere og på noen områder billigere.

 • Revisjon av mindre selskaper: pris fra 25.000,- til 50.000,-
 • Frivillige virksomheter som foreninger, stiftelser, trossamfunn o.l.: pris fra kr. 10.000,-
 • Revisjon av prosjekter med offentlig eller privat tilskudd: pris fra kr. 5.000,-
 • Attestasjoner (SkatteFunn, aksjeeierbok, lønnsrefusjon, mva-kompensasjon m.v.): pris fra kr. 3.000,-
 • Timespris rådgivning: pris fra kr. 700,- til 1.800,-

Hva påvirker prisen på revisor i Kristiansand?

Det som påvirker prisen på en revisor i Kristiansand er flere faktorer, men de viktigste er hvilken bransje du opererer i og hvilken størrelse det er på selskapet ditt når det kommer til omsetning, antall ansatte, antall bilag, investeringer og lignende.

Utover dette så er den største prisdriveren på revisor i Kristiansand dine regnskapsmessige rutiner – altså hvor ryddig og oversiktlig regnskapet er.

Et godt tips for å få billigst mulig revisor i Kristiansand er å ha gode løpende regnskapsmessige rutiner, i tillegg til at du gjennomfører en løpende kvalitetskontroll av regnskapet selv eller via regnskapsfører.

revisor Kristiansand

Hva bør du tenke på før du innhenter tilbud fra revisor i Kristiansand?

 1. Autorisasjon

  Revisoren må være statsautorisert, som vil si at de innfrir Finanstilsynets krav til utdanning, praksis og skikkethet.
 2. Kompetanse

  Dersom du har behov for bistand innenfor rettslige-, skatte- og avgiftsmessige eller andre regnskapsmessige spørsmål er det lurt å sjekke hvordan kompetansenivået er innenfor disse feltene. Flere revisorfirmaer har ansatte som jobber som regnskapsfører eller advokat, mens andre har tett samarbeid med noen innenfor feltene. Det gir deg som kunde tilgang på bred kompetanse og gode bistandsmuligheter.
 3. Behov

  Hva er dine faktiske behov utover å få revidert og bekreftet årsregnskapet? Utdypende rettslige, skatte- eller regnskapsmessige spørsmål er ofte noe mange trenger god rådgivning rundt.
 4. Kjemi og beliggenhet

  Selv om mye av kommunikasjonen skjer digitalt er det en fordel om det er god kjemi mellom deg og dine kontaktpersoner hos revisorfirmaet. For å få best mulig utbytte av revisor er det viktig med en god dialog. For mange er beliggenhet viktig, da noen liker å ha fysiske møter med revisor i løpet av året.

Hvilken revisor er best i Kristiansand?

Det kan være en vanskelig oppgave å avgjøre hvilken revisor i Kristiansand som er best, selv om alle som er statsautoriserte er kvalifisert til å ta på seg oppgaven som revisor.

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å finne den beste revisoren i sted kommer mye an på hvilke behov du har utover de lovpålagte. Det kan være du trenger ekstra bistand til skattemessige spørsmål, spesielle attestasjoner eller andre avgiftsmessige spørsmål som det er viktig at revisoren i Kristiansand har god kompetanse rundt. Det kan også være så enkelt som at kjemi og nærhet til revisoren som utfører oppdrag i Kristiansand er det som er viktigst for deg.

Send oss en henvendelse hvor du beskriver hvilke behov og kriterier du har, så kan vi finne den revisoren i Kristiansand som passer deg best.

revisor Kristiansand

Tilbud fra revisor i Kristiansand gjennom Revisortjenester.no

Motta tilbud fra revisor i Kristiansand.

Revisortjenester.no er en tjeneste som hjelper deg med å finne riktig revisor som passer for dine ønsker og behov i Kristiansand. Vi samarbeider med dyktige statsautoriserte revisorer som tar på seg oppdrag i Kristiansand.

revisor i Kristiansand

Hvordan fungerer Revisortjenester.no?

Vi vet at du er opptatt av god kvalitet, pris og service når du skal velge revisor i Kristiansand.

Vi har gjort det enkelt for deg – send en henvendelse med beskrivelse av ditt oppdrag til oss, så finner vi en kvalitetssikret revisor i Kristiansand som passer for deg.

Målet til revisortjenester.no er at du skal slippe å måtte bruke masse tid på å vurdere alle de forskjellige revisorene som tar på seg oppdrag i Kristiansand.

Fyll ut skjemaet og få rask tilbakemelding med et gratis og uforpliktende tilbud fra en revisor i Kristiansand!

Få et gratis tilbud på revisor i Kristiansand

innhold
 • Selskapsform
 • Oppdragsbeskrivelse
 • Kontaktinformasjon
Selskapsform

Revisor Kristiansand: Hvem har krav til revisor?

Holder du til i Kristiansand og driver en av selskapsformene AS/ENK/ANS/DA/SA/NUF inntrer revisjonsplikten når selskapet er regnskapspliktig og ett av disse kriteriene passerer grenseverdiene:

 • Driftsinntekter: overstiger 6 millioner kroner
 • Balansen: overstiger 23 millioner kroner
 • Årsverk: antall ansatte overstiger 10 årsverk

Når grensene passeres, er selskapet pliktig til å revidere regnskapet fra året etter, derfor er det viktig å ha startet prosessen med å skaffe seg en revisor som tar på seg oppdrag i Kristiansand i god tid.

Hvorfor bruke en revisor i Kristiansand?

Hvis du har passert noen av grenseverdiene for revisorplikt er revisjon av årsregnskapet lovpålagt, og du bør derfor se deg om etter en revisor som tar på seg oppdrag i Kristiansand.

Du har ikke lov til å revidere årsregnskapet selv, og revisoren som tar oppdraget i Kristiansand må være ekstern for å imøtekomme de strenge kravene om uavhengighet og objektivitet.

Utover de lovpålagte kravene om revisjon er det flere andre grunner til at det er fornuftig å velge en revisor i Kristiansand til å bistå deg med rådgivning rundt regnskap-, skatte- og avgiftsmessige spørsmål. De fleste revisorene i Kristiansand har god erfaring og kompetanse innenfor disse feltene, og det kan være både trygt, lønnsomt og strategisk riktig for selskapet ditt å benytte en revisor som samarbeidspartner innenfor den type spørsmål.

revisor Kristiansand

Hva gjør en revisor?

Dersom et selskap et revisjonspliktig skal en revisor kontrollere at selskapets årsregnskap er utført i tråd med gjeldende lover og regler. Hovedoppgaven til revisoren er å utarbeide en revisjonsberetning som skal gi et korrekt bilde av selskapets faktiske økonomiske situasjon. For at et selskaps årsregnskap skal kunne godkjennes, må det foreligge en revisjonsberetning. Dersom revisoren oppdager feil eller mangler ved årsregnskapet, vil disse komme frem som anmerkninger i revisjonsberetningen. Hvis det ikke er noen avvik leveres revisjonsberetningen uten anmerkninger.

Det stilles en rekke krav til den som skal revidere selskapets årsregnskap. Alle formelle kompetansekrav og pålagte godkjenninger må være på plass, i tillegg kreves det at revisoren ikke har noen tilknytning til det aktuelle selskapet fra før av. Revisoren skal være en ekstern part, som blant annet innebærer at revisoren ikke kan ha styreverv, være ansatt eller ha eiendeler i selskapet, eller ha en familiær relasjon til noen som er nært tilknyttet selskapet.

Det å være pliktig til å bruke en revisor vil for mange oppleves som et nødvendig onde pålagt av staten. Det man kanskje ikke tenker over umiddelbart er at revisoren også beskytter eierens interesser, ved at revisoren skal avdekke eventuelle feil og mangler slik at disse kan tas tak i, som igjen sørger for at selskapets årsregnskap følger lovverket.

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører?

Lønnskjøringer, bokføring av billag, MVA-oppgaver, skattemeldingen, A-meldinger, aksjonærregisteroppgaven og den løpende bokføring av billag, er det regnskapsføreren som tar seg av.

Revisorens oppgave er å kontrollere årsregnskapet for å kvalitetssikre at selskapets årsregnskap er utført korrekt, og eventuelt påpeke dersom det er noen feil eller mangler slik at disse kan rettes opp i. Det forventes at revisoren er objektiv, aktsom og utfører kontrollen med integritet. Derfor kreves det at revisoren er en uavhengig part som ikke har noen personlige interesser i selskapet, slik at revisjonen er nøytral og gir et riktig bilde av selskapets økonomiske situasjon.

Med tanke på utdannelse, formell bakgrunn og tilknytning til selskapet, stilles det ikke like strenge krav ovenfor regnskapsføreren. Regnskapsføreren kan være en ekstern part på lik linje som revisoren, men kan også være ansatt i det aktuelle selskapet. Som regel forholder regnskapsføreren seg kun til ledelsen/administrasjonen i selskapet. En regnskapsfører skal ikke uttale seg om regnskapet til eiere, kreditorer, det offentlige eller andre tredjeparter, med mindre det er oppdragsgiveren som oppfordrer til det.

Kort fortalt er det regnskapsføreren som tar seg av de løpende og dagligdagse oppgavene med regnskapet, mens en revisors oppgave er å kontrollere arbeidet som har blitt utført.

Hva er registrert revisor og statsautorisert revisor?

Fra og med 01.01.21 opphørte tittelen registrert revisor og det ble bestemt at det kun skulle være en revisjonstittel i Norge, statsautorisert revisor.

Forskjellen bak de ulike titlene lå i utdannelsesløpet. For å få tittelen registrert revisor måtte man ha en bachelorgrad med karakteren C som et minimum i alle fag, samt ha gjennomført tre års praksis med revisjon. For å få tittelen statsautorisert revisor måtte man i tillegg ha en mastergrad i regnskap og revisjon.

Bestemmelsen som førte til at det kun skulle være en revisjonstittel førte til at alle som hadde tittelen registrert revisor automatisk fikk tittelen statsautorisert revisor. Hvis man allerede hadde påbegynt eller akkurat fullført et 3-årig utdannelsesløp, har man også mulighet til å søke om å bli godkjent statsautorisert revisor innen utgangen av 2025.

Hvis man er på leting etter revisor i dag er det kun tittelen statsautorisert revisor man trenger å forholde seg til, da tittelen registrert revisor ikke lenger eksisterer.

Hva betyr det å være revisjonspliktig?

At et selskap er revisjonspliktig innebærer at man er pålagt å engasjere en statsautorisert revisor til å utføre en revisjon av selskapets årsregnskap.

Formålet med revisjonsplikten er å kontrollere at årsregnskapet er utført etter de reglene som gjelder for god regnskapsføring, og at man ikke bryter med regnskapsloven. En revisor skal gjennom en grundig revisjon kontrollere og avdekke eventuelle feil eller mangler, slik at disse kan rettes opp i. Det er viktig at selskapets økonomiske situasjon gjengis korrekt, derfor er det også et krav om at revisoren er en uavhengig part.

Revisjonsplikten for AS, Enkeltpersonsforetak, ANS/DA, SA og NUF inntreffer når man er regnskapspliktige og et av disse kriteriene inntreffer:

 • Driftsinntektene overstiger 6 mill. kr. eller
 • Balansesummen overstiger 23 mill. kr. eller
 • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 10 årsverk

Driver du AS eller NUF må du aktivt velge bort revisjon hvis ingen av disse kriteriene inntreffer.

Alle ASA, finansforetak og stiftelser har revisjonsplikt uavhengige av hvor store de er.

Revisjonsberetning

Hvert år etter at årsregnskapet er revidert utarbeider revisoren en revisjonsberetning, en oppsummering av revisjonen, og sender til foretakets øverste organ.

I revisjonsberetningen skal det også komme frem at revisjonen er utført etter gjeldene lover og forskrifter, samt etter god revisjonsskikk.

Revisor for lag og foreninger i Kristiansand

For at et lag eller en forening skal bli revisjonspliktige forutsettes det først og fremst at man også har regnskapsplikt. For de lag og foreninger som er av en slik størrelse at regnskapsplikten inntrer, vil revisjonsplikten også inntre i henhold til revisorlovens § 2-1. Dersom driftsinntektene er under 6. mill. kr. vil man være fritatt fra dette.

Det kan også være andre forhold i et lag eller forening som utløser revisjonsplikten. For eksempel er det enkelte lag og foreninger som har vedtektsfestet revisjonsplikt, og i disse tilfellene vil man være bundet til å utføre revisjon. Det stilles som regel ikke krav til formell kompetanse ovenfor revisor i disse tilfelle, og revisoren velges på årsmøtet. Det eneste kravet er at revisoren skal være uavhengig av styret/ledelsen i foreningen.

Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor

Når man starter et aksjeselskap kreves det at den innbetalte aksjekapitalen dokumenteres. Dokumentasjonen kommer som en erklæring fra en finansinstitusjon, som regel banken din, eller gjennom en revisor.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å stille med aksjekapital i eiendeler (tingsinnskudd) istedenfor penger. Hvis dette gjelder deg, må du ha en skriftlig redegjørelse av verdien, hvor en revisor bekrefter verdien på eiendelene.

Hvordan blir man revisor?

Man må tilfredsstille alle kravene satt av Finanstilsynet for å kunne arbeide med revisjon og oppnå tittelen statsautorisert revisor.

Du må tilfredsstille kravene innenfor disse kategoriene:

Utdanning

Det kreves at man har en mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), og at man har bestått alle eksamener i løpet av studiets to siste år med karakteren C eller bedre.

Relevant praksis

Et praksisår defineres som minimum 12 måneder og 1600 timer. Et av kravene er at man har gjennomført minst 3 år praksis, hvor to av årene skal være praksis i forbindelse med revidering av årsregnskap.

Skikkethet

Hvis man er dømt for straffbare forhold, eller på andre måter har utvist atferd som ikke er forenelig med revisjonsyrket, vil man ikke oppfylle kravet om skikkethet.

Praktisk prøve

For å avdekke om man evner å anvende teoretisk kunnskap i praksis, skal man etter fullført utdanning og praksis avlegge en praktisk prøve.

Hva tjener en revisor i Kristiansand?

Snittlønnen for en revisor, inkludert bonuser, overtidstillegg og andre godtgjørelser er i følge Statistisk Sentralbyrå 65.760, – kroner per måned. Dette gjelder uavhengig av om man er lokalisert i Kristiansand eller andre steder i landet. Som nyutdannet må man forvente en startlønn lavere enn dette.

Det som kan ha størst innvirkning på lønnen er hvilken bakgrunn og erfaring man har, hvilken utdannelse man har, og om man jobber i det private eller det offentlige.

Revisor Kristiansand

Hvis du holder til i Kristiansand finnes det flere revisorer som kan hjelpe deg med ditt oppdrag. Det som kan være utfordrende er å finne den revisoren som passer best for selskapet ditt. Enkelte revisorer jobber kun med selskaper av en viss størrelse eller selskaper som jobber innen en viss bransje. Det kan derfor vise seg å bli tidkrevende å kontakte ulike revisorer for å finne den beste matchen.

Vårt mål er å forenkle denne prosessen. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden med dine kriterier, ønsker og behov, så vil vi videreformidle henvendelsen din til den revisoren som passer best for akkurat ditt selskap og ditt oppdrag.

Revisjonsselskap Kristiansand – Hva bør du se etter?

Når du skal velge et revisjonsselskap i Kristiansand er det flere faktorer du bør vurdere.

Det er viktig å finne et revisjonsselskap i Kristiansandsom har relevant erfaring og kompetanse, samt en god arbeidsmoral og et godt rykte.

Videre bør du se etter et selskap i Kristiansand som gir god kundeservice og som er villige til å tilpasse seg dine behov. Kostnadene for tjenestene er også viktig å vurdere, og du bør se etter et revisjonsselskap i Kristiansand som har en transparent prisoversikt.

Du bør også se etter et revisjonsselskap i Kristiansand som har spesialkunnskap innenfor din bransje og som har de nødvendige sertifiseringene og autorisasjonene på plass.

Til slutt bør du velge et selskap i Kristiansand som holder seg oppdatert på gjeldende revisjonsstandarder og kan gi deg råd om økonomiske forhold og regnskap.

Ved å finne det riktige revisjonsselskapet i Kristiansand kan du sikre at regnskapet ditt blir revidert på en nøyaktig måte og at du oppfyller rapporteringskravene for din virksomhet.

Bytte revisor Kristiansand

Vurderer du å bytte ut den nåværende revisoren med en ny revisor i Kristiansand? Det kan være flere årsaker til at man ønsker å bytte revisor i Kristiansand.

Noen av de vanligste årsakene inkluderer at man ønsker å finne en revisor i Kristiansand som har mer erfaring og kompetanse innenfor ens bransje, eller at man har behov for en revisor som kan tilby mer omfattende tjenester.

Andre årsaker kan være at man har fått anbefalt en annen revisor i Kristiansand av en forretningspartner eller en annen bekjent, eller at man ønsker å finne en revisor som kan tilby mer konkurransedyktige priser.

Noen ganger kan det være misnøye med kvaliteten på arbeidet til den nåværende revisoren være en årsak til å ønske å bytte revisor i Kristiansand.

Uansett årsak, er det viktig å finne en ny revisor i Kristiansand som kan tilby pålitelige og effektive tjenester som er tilpasset dine behov.

Billig revisor Kristiansand

Å finne en billig revisor i Kristiansand kan være en utfordring, men det er noen ting du kan gjøre for å holde kostnadene nede. Først og fremst kan du sammenligne priser fra forskjellige revisjonsfirmaer i Kristiansand for å finne det mest konkurransedyktige tilbudet. Du bør også se etter en revisor i Kristiansand som tilbyr bare de tjenestene du faktisk trenger, og som ikke inkluderer unødvendige tjenester som kan bidra til å øke kostnadene.

En annen måte å spare penger på kan være å ha alt klart for revisoren i Kristiansand, som å ha alle dokumenter organisert og klar for gjennomgang. Dette kan spare revisoren i Kristiansand tid og jo mindre tid revisoren bruker, jo mindre betaler du. Du kan også vurdere å samarbeide med revisoren i Kristiansand for å sette opp en fastprisavtale eller en avtale som gir deg rabatt dersom du bruker revisjonstjenestene deres regelmessig.

Det er også viktig å finne en revisor i Kristiansand som har den nødvendige kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne utføre alle oppgavene på en effektiv måte. En mindre erfaren revisor i Kristiansand kan bruke lengre tid og i verste fall begå feil som kan være kostbare å rette opp i fremtiden. Til slutt bør du også se etter en revisor i Kristiansand som har gode referanser og en god arbeidsmoral, slik at du kan være trygg på at du får den beste kvaliteten på revisjonstjenestene uten å måtte betale for mye.

Fravalg av revisor Kristiansand

i Kristiansand har aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper normalt en plikt til å ha en revisor, og kan ikke velge bort revisor med mindre visse vilkår er oppfylt. Disse vilkårene omfatter:

 • Selskapet må ha hatt en omsetning på under 6 millioner kroner i det siste regnskapsåret.
 • Selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner.
 • Selskapet må ha mindre enn 10 ansatte.

Dersom selskapet i Kristiansand oppfyller alle disse tre vilkårene, kan det velge å fravelge revisor. Det er likevel viktig å merke seg at selv om selskapet i Kristiansand ikke er pålagt å ha en revisor, så er det fremdeles ansvarlig for å sørge for at regnskapet og økonomien er i samsvar med lover og regler, og kan risikere å få sanksjoner dersom dette ikke er tilfelle.

For andre typer selskaper i Kristiansand, som Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, er det ikke krav om å ha en revisor, og selskapene kan velge å la være å benytte seg av revisjonstjenester. Det kan likevel være lurt å vurdere å bruke en revisor i Kristiansand selv om det ikke er et krav, spesielt hvis man er usikker på regnskapsføringen eller ønsker å ha en ekstern vurdering av regnskapet og økonomien.

Statsautorisert revisor Kristiansand

En statsautorisert revisor i Kristiansand er en person som har gjennomført en omfattende utdanning og opplæring, og som har bestått en krevende revisoreksamen som er anerkjent av norske myndigheter. Statsautoriserte revisorer er autorisert av Finanstilsynet, som ansvarlig for å regulere og overvåke all revisjonsvirksomhet i Norge.

En statsautorisert revisor i Kristiansand har tillatelse til å utføre revisjons- og attestasjonsoppgaver på vegne av kunder, hvor arbeidet består i å revidere regnskap og uttale seg om selskapets økonomiske stilling og resultat. Det er viktig at det er strenge krav til revisorer i Kristiansand for å sikre at revisjonen blir utført på en faglig forsvarlig måte og at revisjonsberetningen er av høy kvalitet. Statsautoriserte revisorer i Kristiansand har også taushetsplikt og er underlagt en streng yrkesetisk kodeks som regulerer deres yrkesutøvelse og opptreden.

Statsautoriserte revisorer i Kristiansand kan jobbe i revisjonsfirmaer, som regnskapsførere eller som selvstendige revisorer. Å bruke en statsautorisert revisor i Kristiansand er ofte en forutsetning for selskaper som er notert på Oslo Børs, og er ofte en fordel for andre selskaper som ønsker å vise at deres regnskap blir revidert av en kvalifisert og uavhengig revisor.

Revisorer i Kristiansand

Leter du etter revisor i Kristiansand, som er Norges 6. største kommune målt etter folketall?

Kristiansand har ca. 113.800 innbyggere fordelt på 52.115 boliger, hvor 21.186 er eneboliger og 13.713 er leiligheter, og vi har bistått mange med å finne beste revisor i Kristiansand.

I Kristiansand finnes det 28 revisorer som tar på seg oppdrag i området.

Revisortjenester.no sitt mål er å finne den beste revisoren i Kristiansand til akkurat ditt oppdrag, slik at du trygt kan bruke tiden din på andre ting.

revisor i Kristiansand